Nya Hammarbybacken


Nya Hammarbybacken – för året runt-skidåkning 

Sjöstadsföreningen och ElectriCITY har arbetat fram ett koncept för Nya Hammarbybacken. Vi samarbetar nu med Svenska Skidförbundet och Svenska Olympiska Kommittén, SOK, kring utvecklingen av Hammarbybacken.

Svenska Skidförbundet genomför på uppdrag Internationella Skidförbundet, FIS, World Cup i parallellslalom i Hammarbybacken, första gången 2016, och sedan under de kommande tre åren 2017-2019.

SOK arbetar för att till Stockholm förlägga Vinter-OS 2026. Stockholms stad håller på med en förstudie. Beslut om ansökam väntas under 2017.

Sjöstadsföreningens och ElectriCITYs planer för Nya Hammarbybacken kommer nu att samordnas med Skidförbundet och med SOK så att vi understödjer varandra.  De ursprungliga planerana för Nya Hammarbybacken kan sammanfattas så här:

  • Nya Hammarbybacken ska vara en anläggning för året-runt skidåkning, både utförs-  och längdåkning;
  • Det ska vara en anläggning för motion och hälsa, framför allt för barnfamiljer och ungdomar, men också ge plats för mer avancerad åkning och för tävlingar
  • Den ska bygga på ny teknik som visar vägen för kostnadseffektiva skidtunnlar, ett koncept som kan bli en förebild för anläggningar på andra håll
  • Den ska ha ett energisystem som är kolidoxidneutralt och energieffektivt och som utnyttjar den goda tillgången på solenergi under vår, sommar och höst
  • Den ska utformas som en del i en sammanhängande vision av samspel mellan anläggningar för arenaidrott och anläggningar för breddidrott som skidåkning, joggning, friidrott och simning.
  • Den ska ingå som ett viktigt element i Stockholms näringspolitiska utveckling när det gäller besöksnäringarna
  • Den ska vara ekonomiskt bärkraftig, vilket innebär att investeringarna ska finansieras genom intäkter från dem som utnyttjar anläggningen och således inte belasta den kommunala ekonomin.

Förslag bygger på Stockholms stads policy på tre områden: Hälsa, motion och idrott, Utveckling av besöksnäringarna, samt Innovation för hållbar utveckling. Sjöstadsföreningen har lämnat över en skrivelse till idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren med begäran att Stockholms stad tar initiativet till en förstudie av projektet. Sjöstadsföreningen vill att staden samlar intressenterna – organisationer, företag och finansiärer – kring uppgiften att utreda de tekniska, organisatoriska och ekonomiska frågor som behöva klaras ut för att etablera ett kvalificerat underlag för att fatta beslut om och hur  projektet ska kunna genomföras.

Läs hela skrivelsen: Nya Hammarbybacken uppdaterad 24 mars

 

 

Skidtunnel_Hammarbybacken

Bildmontage: Henric Gustafson

 

Så här kan det se ut i en skidtunnel – med modern IT-teknik som gör det möjligt att projicera bilder på tunnelns väggar.

 

Hammarbybacken i dag

Hammarbybacken är vintertid ett centrum för utförsåkning på skidor och bräda i Stockholm. I anslutning till Hammarbacken finns elljusspår för skidåkning och motionslöpning. Hammarbybacken används under den gröna delen av året för utförsåkning med cykel.

Hammarbybacken hade cirka under vintern 2012-2013, 60.000 skiddagar.

Skistar arrenderar Hammarbybacken av Stockholm stad. Arrendeavtalet löper från den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2015. I arrendeavtalet sägs att ”syftet med avtalet är att ge underlag för en långsiktig satsning på Hammarbybacken, främst utförsåkning, men också sommarverksamheter.

I närområdet – Södermalm, Nacka och Söderförort – bor mer än en kvarts miljon människor. Men publikunderlaget är större än så; anläggningen nås via tunnelbana och tvärbana av tillresande från hela Storstockholm.

Vår bedömning är att det i Hammarbybacken finns en stor potential för att skapa en skidanläggning minst i klass med de bästa anläggningarna som har byggts upp i andra europeiska länder.

Ny kostnadseffektiv teknik för skidtunnlar

I arbetet på ”nya Hammarbybacken” har vi studerat planerna på att i Bålsta bygga en anläggning för utförsåkning och att i Västerås anlägga en längdåkningstunnel. Planerna för båda dessa anläggningar har nu tills vidare lagts på is.

Vi har dragit slutsatsen det är nödvändigt att utnyttja ny och kostnadseffektiv teknik för att kunna bygga skidanläggningar som är ekonomiskt bärkraftiga. Vi har därför inlett samarbete med Lindstrand Tehchnologies – http://www.lindstrandtech.com/ – i Storbritannien, ett världsledande företag inom ”inflatable structures”. Företaget erbjuder en teknik som kräver mindre ingrepp i mark och natur än de byggnader som planerats i Bålsta och Västerås, är lättare att sätta upp och ta ner, och kostar mindre i investering. De kan utrustas med en isolering som bidrar till mycket låga U-värden.

Ett nytt energikoncept för ”Nya Hammarbybacken”

Ambitionen är att bara använda förnybar energi och att göra anläggningen energieffektiv. Vi har därför inlett samarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, om ett nytt energikoncept för skidanläggningen för låg energiförbrukning och förnybar energi.

En toppstuga för skidåkare och för turister

I konceptet för ”Nya Hammarbybacken” ingår en upprustning av infrastrukturen i backen, Det behövs en ny lift eller kabinbana samt byggnader som kan rymma omklädningsrum, bastu, skidshop, kafé och restaurang mm. Till detta vill vi lägga en toppstuga som kan fungera som service inte bara för skidåkare, utan för alla som använder Hammarbybacken som en plats för motion och, inte minst, för tillresande turister. Här finns en stor potential för att utveckla samspelet mellan idrottsverksamhet och besöksnäring.

Skrivelse till Stockholms Idrottsnämnd.