Aktuellt


Tusen miljöföretag når ut i världen via Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad

Smart City Sweden I Hammarby Sjöstad är Sveriges exportplattform för hållbart stadsbyggande. Den drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu lanserar den internationella webbplatsen swedishcleantech.com som ska öka marknadsföringen av svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan köpare och investerare hitta över 1 000 svenska miljöteknikföretag som är sökbara utifrån verksamhetsområde, region, storlek, omsättning och […]


Ann-Sofi Gaverstedt ny ordförande i ElectriCITY

ElectriCITY har fått en ny ordförande. Hon heter Ann-Sofi Gaverstedt och är bosatt i Sjöstan sedan många år. Ann-Sofi är idag ansvarig för handelsfrämjande och hållbarhet på Teknikföretagen. Ett av de områden hon arbetar med är just export av den hållbara staden, där Hammarby Sjöstad i de internationella kontakterna fungerar […]E.ON ny medlem i ElectriCITY

E.ON har gått med som medlem i ElectriCITY och engagerar sig i utvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad 2.0. E.ON bidrar med innovativa idéer för klimatsmart energiförsörjning. E.ON:s utgångspunkt är att det i det moderna städer finns tillräckligt med termiska energiflöden – genererade av mänskliga aktiviteter – för att täcka hela stadens behov […]
DEFA ny medlem i ElectriCITY

Charlotte Eisner (tv) och Anna Fägersten (th), Global Sales and Market Director respektive Manager Marketing, Communication & PR DEFA blir nu en del av ElectriCITY som är en innovationsplattform med testbäddar i Hammarby Sjöstad. – En av nycklarna till att snabbt minska koldioxidutsläppen är en smidig infrastruktur för laddning av personbilar. […]


Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson

Fem frågor till Jan-Olof Ohlsson, till vänster, och Jan Martinsson, som för Sjöstadsföreningens räkning har förhandlat fram ett nytt avtal, som sänker bostadsrättsföreningarnas kostnader för hämtning av kretsloppsavfall. 1. Ett avtal om avfallshämtning som sänker kostnaderna med 40 procent – är det sant? Svar: Ja, en BRF säger sig ha […]Ladda hemma – 250 laddplatser klara till slutet av året

Omställningen till tysta och rena bilar börjar nu ta fart tack vare ElectriCITYs ”ladda hemma”-projekt. Henric Gustafson, som är projektledare, hjälper bostadsrättsföreningarna att skaffa finansiering. Han kan nu summera att 20 brf fått beslut om pengar för att installera laddutrustning. Fram till årets slut räknar han med att det ska […]


Eco-drive i brf – spar energi och pengar

Arbetet med ”energi hemma” har fått brett genomslag. Nu har styrelserna i 38 brf fått hjälp av ener- gikonsulten Willy Ociansson att gå igenom sina energisystem. Dessa ”eco-drives” har visat på brister, i en del fall stora brister, som innebär onödigt stor energianvändning och onödiga kostnader. Här finns besparingar att […]Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

ElectriCITY fungerar som en pådrivande kraft för omställningen till elbussar i Stockholms innerstad. Ett demoprojekt har genomförts av SLL, Stockholms läns landsting, nämligen Linje 73 från Ropsten till Karolinska. Det utföll mycket bra. Nu har SLL satt igång en utredning för att se hur omställningen ska kunna gå till.I samarbete […]


”Bike city” – Hammarby Sjöstad som testbädd för elcyklar

I samarbete med Cycleurope/Monark, som är ny medlem i ElectriCITY, genomförs ett demoprojekt kring elcyklar i Hammarby Sjöstad och Sickla under sommaren. Elva bostadsrättsföreningar med totalt 66 boende är med i projektet och har tillgång till elcyklar, som delas mellan boende i treveckorsperioder. Utvärdering efter sommaren och sedan beslut om […]Upphandling av miljövänliga transporter av avfall

Sjöstadsföreningen har i samarbete med ElectriCITY genomfört en upphandling av ett ramavtal om transporter för avfall. Syftet är att ersätta de nuvarande stora antalet dieseldrivna transporter med färre och och mera miljövänliga transporter. Bostadsrättsföreningarna kan byta transportör så snart nuvarande avtal löper ut. Jan-Olof Ohlsson är Sjöstadsföreningens projektledare för denna […]


Hammarby Sjöstad som testbädd för delningsekonomi

KTH har valt Hammarby Sjöstad som Stockholms testbädd i ett projekt om delningsekonomin, dvs byten av tjänster, bättre användning av lokaler och offentliga ytor. I projektet ingår också testbäddar i Göteborg, Malmö och Umeå. Start i höst, ska pågår till och med 2020. Charlie Gullstrand-Huges, KTH, är projektledare.Länka, lagra, ladda – solenergi till byggnader och bilar

I samarbete med Skanska, Intel, Ferroamp, KTH med flera planeras ett pilotprojekt för att länka solenergi till byggnader och batterier, ladda elfordon nattetid och använda batterikapacitet till att kapa effekttopparna i energisystemet. Det nya bostadsområdet Fredriksdal står först i tur för att pröva detta koncept. Jörgen Lööf är projektledare.


Hammarby Sjöstad som demostad för Internet of Things

I samarbete mellan Ericsson, Intel, KTH och ElectriCITY kommer ett demoprojekt för Internet of Things att genomföras i Hammarby Sjöstad. Syftet att stärka arbetet för hållbar utveckling inom en- ergi, återvinning, transporter mm. Förberedelser för en förstudie pågår. Johan Falk, Intel Sweden AB, är drivande kraft i detta arbete.Hammarby Sjöstad testbädd för klimatmål på stadsdelsnivå

ElectriCITY har startat ett projekt som syftar till att omsätta Stockholm stads klimatmål till ett mål för Hammarby Sjöstad med tillhörande strategi och åtgärdsprogram. Det ska kunna fungera som en förebild för att sätta motsvarande mål för andra stadsdelar. Koldioxidutsläppen ska, enligt Stadshuset, ner till 4,3 ton per invånare fram […]


Samarbete med Företagsgruppen och entreprenörskap i skolan

Ett samarbete med Företagsgruppen i Hammarby Sjöstad har startat, med gemensamma frukostmö- ten och företagsbesök. Skolprojekt för årskurs 5 och 9 har genomförts på Vittraskolan med foku- sering på entreprenörskap för miljö och hållbarhet.. Entreprenörskapsprojekten i skolan fortsätter under hösten på SjöstadsskolanNy styrelse för ElectriCITY

Vid årsstämman i början på juni fick styrelsen godkänt på årsredovisningen och ansvarsfrihet. Mari- Louise Persson, Riksbyggen valdes till ny vice ordförande efter Cecilia Liljedahl-Torhult. Allan Larsson omvaldes till ordförande.Övriga i styrelsen:Martin Spjern,ABVolvo,JonasTörnblom,Envac,Östen Ekengren, IVL (omval), Monica Axell, RISE, och Olga Kordas, KTH (nyval). Anders Bylund, Siemens, Charlotte Eisner, Charge-Amps,Anna […]


Matchmaking – om ny teknik för hållbar stad

Som en del av exportplattformen har ElectriCITY startat ett Match Making projekt för att hjälpa små innovativa cleantech företag att nå stora kunder och användare.Två Matchmaking-möten har hållits. Ett tiotal clean tech företag har presenterat sig vid varje tillfälle. Stort och växande intresse.Vidmötet i maj deltog bland andra representanter för […]Hammarby Sjöstad som exportplattform – Smart City Sweden

Exportplattformen Smart City Sweden öppnades i maj av näringsminister Mikael Damberg i nya lokaler på Hammarby Kaj 18. Den ska fungera som centrum för clean tech företag från hela landet. Intresset är stort – besökare från Kina, Indien,Thailand och Ryssland har redan varit på besök och gjort rundvandringar i Hammarby […]
Scania och Volvo engagerar sig i Hammarby Sjöstad 2.0

Scania har gått in som ny medlem i innovationsplattformen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad. Scania kommer tillsammans med Volvo att arbeta för omställningen av Stockholm innerstadsbussar till eldrift för tyst och ren trafik. I detta arbete deltar dessutom Vattenfall, Siemens, ABB, InfraNode och flera andra företag. Avsikten är presentera en Bussplan […]


Hammarby Sjöstad 2.0 – I bild och text

Hammarby Sjöstad 2.0, ”att förnya en ny stad”, är det gemensamma temat för det arbete som ElectriCITY gör i samarbete med Sjöstadsföreningen, ElBil2020, och ett 40-tal stora och små företag. Vi vill omsätta klimatavtalet i Paris i handfast energiarbete i Hammarby Sjöstad.  ”Ladda hemma”, ”energi hemma” och ”återvinning hemma” är […]Indisk minister med blick för Sjöstaden!

Detta är Indiens energiminister Piyush Goyal, på besök i Sverige för att engagera svenska företag att bygga städer i Indien på ett hållbart sätt. Här tar han del av presentationen av hur det gick till att bygga Hammarby Sjöstad – och hur vi nu arbetar vidare för ”att förnya en […]


Så tänker Sjöstadsborna om energi, klimat och säkerhet

Nu finns hela Novus-undersökningen tillgänglig om Sjöstadsbornas syn på elbilar, återvinning, energi, klimat och trygghet. Här är några av resultaten: Mer än åtta av tio sjöstadsbor rekommenderar sina vänner att flytta hit, nio av tio av männen Nio av tio känner sig trygga att vara ute sena kvällar i Sjöstan […]Hammarby Sjöstad 2.0 -på engelska och kinesiska

ElectriCITY har satt upp en ny hemsida, Hammarby Sjöstad 2.0, som vänder sig till en internationell publik. Den bygger på Swecos rapport om Hammarby Sjöstad, som därmed finns tillgänglig såväl på engelska som på kinesiska. Hemsidan är ett led i arbetet på att etablera Hammarby Sjöstad som plattform för export […]


Så gick det till att bygga Hammarby Sjöstad -lärobok för kineser

Sweco har på uppdrag av China Development Bank skrivit en utförlig rapport om hur det gick till att bygga Hammarby Sjöstad: ”This case study provides a comprehensive look at the sustainable urban development process of HammarbySjöstad. This case study is organized around each of the Green Guidelines and expands on the […]Bussplan Stockholm 2015

Bussplan Stockholm 2015 presenterades vid ElectriCITYs elfordonsdag den 7 oktober. Där presenterade också Scania och Skanska Vision Stockholmsbågen. I mötet deltog bland andra trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och miljölandstingsrådet Gustav Hemming (C) samt representanter för socialdemokraterna och miljöpartiet. ElectriCITY arbetar nu för att få till stånd ett samarbete i runda-bords-form […]


Exportplattformen Hammarby Sjöstad 2.0 – IVL tar ledningen för genomförandet

Energimyndighetens uppdrag till ElectriCITY att göra en förstudie om Hammarby Sjöstad som export- och investeringsplattform är avslutat. Rapporten har överlämnats till EM. IVL har beslutat att ta ledningen i genomförandet och utsett Hanna Eriksson-Lagerberg till projektledare. Projektet kommer att få tillfälliga lokaler i Luma. Länk till förstudien om exportplattformen här.Kinesiskt besök

De internationella gästerna kommer i strid ström till Hammarby Sjöstad för att studera hållbart stadsbyggande. EletriCITY har den senaste tiden haft besökare från Brasilien, Estland och Kina. Häromdagen kom en delegation från Zhenzhong, en stad med nio miljoner invånare i nordöstra Kina. Staden har inlett samarbete med Swedhouse som ska […]


World Cup i Hammarbybacken!

Niklas Carlsson, generalsekreterare i Svenska Skidförbundet, kom direkt från VM i Falun till Sjöstadsföreningens årsmöte och informerade om World Cup i parallellslalom, som ska gå i Hammarbybacken med start den 2 februari 2016 och sedan under vart och ett av de tre följande åren. Nu ska Hammarbybacken och omgivningarna förberedas […]ElectriCITY, White och KTH frågar sjöstadsborna om hållbarhet

För närvarande pågår ett forskningsprojekt i Hammarby Sjöstad som fokuserar på stadsbyggnad, hållbarhet och de boendes förhållningssätt till dessa frågor. Projektet drivs av föreningen ElectriCITY och utförs av White arkitekter i samarbete med KTH. Projektet syftar till att förstärka medborgarengagemanget i den vidare förnyelsen av Hammarby Sjöstad. Inom ramen för […]


Lärdomar från Sjöstaden för The Green Dragon Lake

Hammarby Sjöstad är populärt i Kina, där man ska bygga städer för 250 miljoner invånare de närmaste 10-15 åren. Häromdagen var det borgmästaren i Xinzheng som ville veta hur Sjöstaden fungerar. Senast besöktes Sjöstaden av en delegation från China Development Bank för att lära av våra erfarenheter, framför allt hur […]Demostad återvinning

Den centrala delen av återvinningen i Hammarby Sjöstad, sopsugsystemet, fungerar som en demonstrationsanläggning för intressenter från hela världen; ett 100-tal delegationer kommer varje år till Hammarby Sjöstad för att studera återvinningen. Inför OS i London byggdes en sopsuganläggning i Wembley, London, med Hammarby Sjöstad som förebild. HS2020 och ElectriCITY samarbetar […]ElectriCITY – i Stockholm och Göteborg

ElectriCITY finns numera både i Stockholm och i Göteborg. I Stockholm bedriver den ekonomiska föreningen ElectriCITY verksamhet i Hammarby Sjöstad kring elektromobilitet, energi, återvinning, vatten och IT/kommunikation. I Göteborg är ElectriCity ett initiativ från Volvokoncernen, i samarbete med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen […]