Exportplattform


Match Making Hammarby Sjöstad
ElectriCITY driver på egen hand projektet Match Making Hammarby Sjöstad, för att knyta samman innovativa cleantech företag med stora användare som bygg- och fastighetsföretag, energi- och teknikföretag, samt företag inom transportsektorn och delningsekonomin. Från början var detta tänkt för den svenska marknaden, nu visar också investerare från utlandet, framför allt Kina, intresse för att delta och möta svenska företag med spetsteknologi.
http://www.matchmakinghammarbysjostad.se

Näringsministern Mikael Damberg inviger Smart City Sweden våren 2017.

Smart City Sweden
För ett par år sedan började Stockholm stad trappa ner visningarna av Hammarby Sjöstad och dra besökare till Norra Djurgårdsstaden. ElectriCITY tog då initiativet till att etablera Hammarby Sjöstad som exportplattform, dvs en mer affärsinriktad verksamhet med syfte att bidra till det svenska exportfrämjandet. Detta har nu lett till att Smart City Sweden etablerats på Hammarby Kaj 18 med IVL Svenska Miljöinstitutet som huvudman och med Energimyndigheten som finansiär. ElectriCITY är partner i detta arbete, presenterar Hammarby Sjöstad 2.0 och deltar i flera stora samarbetsprojekt.
www.smartcitysweden.se

 

 

Hållbart Stadsbyggande
Denna rapport om Hammarby Sjöstad har tagits fram av Sweco på uppdrag av China Development Bank. Den används nu i ett 30-tal kinesiska provinser som inspiration för hållbart stadsbyggande. ElectriCITY deltog i arbetet på rapporten och har fått möjlighet att göra den tillgänglig på engelska och kinesiska.
www.hammarbysjostad.eu

Kinas vice president Xi Jinping och migrationsminister Tobias Billström i Hammarby Sjöstad.

Kina
Hammarby Sjöstad är känd över hela världen som ett framstående exempel på hållbar stadsutveckling. Hit kommer varje år tusentals stadsplanerare, byggare, borgmästare och ministrar kommit för att se och inspireras; den mest prominente besökaren är Xi Jinping, nu Kinas president, som efter besöket rekommenderade kinesiska borgmästare att resa till Europa och besöka Hammarby Sjöstad

 

 

 

 

 

 

Indiens energiminister Goyal lyssnar till presentationen av Hammarby Sjöstad 2.0.

Indien
EletriCITY deltar i flera projekt inom ramen för Smart City Sweden. Ett av dem gäller utvecklingen av hållbara städer i Indien med svenska Teknikföretagen och Confederation of Indian Industries som partners. I detta samarbete ska Hammarby fungera som ett ”urban living lab” med testbäddar för nya energi- och klimatsmarta lösningar.

 

 

 

 

 

 

 

Latinamerika
Det är inte bara Indien och Kina som visar intresse för Hammarby Sjöstad. Här är det borgmästare från Latinamerika på besök i Stockholm som träffar Östen Ekengren, IVL, för att få veta mer om svensk teknik för ren luft och rent vatten.

 

 

 

 

 

 

 

 Våra medlemmar och partners: